Стипендии

Конкурс за стипендии XIX издание "Постигам по-висок успех" 2021/2022

There is no translation available.

600x480 pxl 21 22Конкурсът се осъществява в партньорство и с подкрепата на на:

Euroins 20yrs

 

 

Кой може да кандидатства?

 • Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи
 • Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи

Колко стипендии се отпускат?

През 2021/2022 учебна година ще изплати 11 броя годишни стипендии на ученици и студенти.

Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-ти клас:

 • с успех над 5.50 – годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца/
 • с успех над 5.00 – годишна стипендия 550 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца
 • за студенти първокурсници – 3 бр. общо 900 лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца/
  /Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2021 – юни 2022 г./

Как се кандидатства?

Творческа задача:
Каним ви да разсъждавате върху мисъл от известен философ, писател и поет. Напишете есе на тема: „Нашата главна нужда е от някой, който да ни вдъхновява да бъдем това, което знаем, че можем да бъдем.“ Ралф Уолдо Емерсън Текстовете да бъдат в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли, това е важно за нас. Конкурсът не е литературен :)

Възможно е да ни изпратите лично написано стихотворение, провокирано от темата или кратък текст отговор как разбирате тази мисъл, съпроводен от авторска картина по темата.

I етап – 27.09 до 10.10.2021 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

За учениците са необходими:

• Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2020/2021 г.
Попълнен въпросник
Декларация за поверителност на личните данни
• Изпълнена творческа задача
• Документ от личен ръководител от институцията, в която живее кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/

За студентите са необходими:

• Уверение за записан I семестър 2021/2022 г.,
• Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование
Попълнен въпросник
Декларация за поверителност на личните данни
• Изпълнена творческа задача
• Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/

Документите можете да изпратите на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или лично на адрес София, ул. „Панайот Волов” № 11, партер, офис 2
При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Краен срок за получаване на пълен комплект документи 10-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 12-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап –  12-ти - 14-ти октомври 2021 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ - СЪБЕСЕДВАНЕ

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури - по телефон.

Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 15-ти октомври 2021 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси.

 

Конкурс за стипендии  XVIII издание "Постигам по-висок успех" за II. учебен срок 2020/2021

There is no translation available.

600x480 pxl 1Конкурсът се осъществява с подкрепата на:Euroins 20yrs 

 

 

Кой може да кандидатства?

Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи

Какви са стипендиите?

 • с успех над 5.50 – 4 бр. за 2-ри учебен срок 400 лв. /по 80 лв. месечно/
 • с успех над 5.00 – 3 бр. за 2-ри учебен срок 250 лв. /по 50 лв. месечно/
 • стипендиите се изплащат на равни вноски за периода февруари 2021 г. – юни 2021 г.

 Как се кандидатства?

Напишете есе на тема: "Никога не ти се дава мечта, без да ти се даде и шанс да я осъществиш." Ричард Бах
в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит.

I етап – от 15.02 до 05.03.2021 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

 

 За учениците са необходими:

Документите можете да изпратите на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., с тема на писмото "Постигам по-висок успех" или лично на адрес София, ул. „Панайот Волов” № 11, партер, офис 2
При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885 414 038

Краен срок 5-ти март /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 5-ти март в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап – на 9-ти март 2021 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури - на живо или по телефон.

Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 10-ти март 2021 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси

Конкурс за стипендии  XVII издание "Постигам по-висок успех" 2020/2021

There is no translation available.

Кой може да кандидатства?

Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи

Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи

Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-ти клас:

 • с успех над 5.50 – 4 бр. годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно/
 • с успех над 5.00 – 3 бр. годишна стипендия 550 лв. /по 50 лв. месечно/

за студенти първокурсници – 3 бр. общо 900 лв. /по 100 лв. месечно/

 • стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2020 – юни 2021 г.

 Как се кандидатства?

Конкурс стипендии 2019/2020

There is no translation available.

ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ Обявява:

XVI издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“

за I и II учебен срок/семестър 2019/2020 година

Кой може да кандидатства?

„Постигам по-висок успех“ II учебен срок/семестър 2018/2019

There is no translation available.

XV издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
Спечелилите стипендии II учебен срок/семестър 2018/2019

Тази година в конкурса "Постигам по-висок успех" кандидатстваха много будни и умни ученици и студенти. Общо 33-ма кандидати ни изпратиха есе на тема "Какво научавам от грешките си". С повечето кандидати проведохме интервю в телефонен разговор. Впечатлени сме от ентусиазма и желанието за личностно развитие, към което учениците се стремят. И са решени да успеят. Пожелаваме им да не се страхуват да грешат и да постигнат постигат мечтите си.

 Стипендианти на Фондация Благотворител за втори срок на учебната 2018/2019 година са:

„Постигам по-висок успех“ I учебен срок/семестър 2018/2019

There is no translation available.

XIV издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
I учебен срок/семестър 2018/2019

Кой може да кандидатства?

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


BULSTAT: 131272309
VAT No: 1226137447
CP: Penka Lazarova


Office: office@blagotvoritel.org
02/ 868 87 95
www.facebook.com/blagotvoritel.org