Новини

Помогнете в проекта на Ралица - попълнете анонимна АНКЕТА

Ралица5Фондация Благотворител е партньор на проекта "Информираността - ключът към успешното бъдеще" с автор Ралица Коларова (12 клас, НПМГ "Акад. Л. Чакалов"), спечелил второ място в Националния конкурс "Млад Благотворител" 2023.
Проектът цели съдаване на сайт, който да информира учениците и студентите с един родител или без родители, отрасващи/отраснали в институция или поверени на грижите на роднини за всички възможности за финансова, материална и личностна подкрепа. Това е целевата група на проекта.
Част от първия етап на прокета на Ралица е събиране на информация за всички възможности за подкрепа (финансова, материална и личностна) на деца, ученици и студенти с един родител или без родители, оставени на грижите на роднини или такива отрасващи/отраснали в институция (ЦНСТ - Център за настаняване от семеен тип). Те ще бъдат събрани на едно място в специално създаден сайт, който на достъпен език ще предоставя необходимите документи и изисквания за получаване на държавна, частна и международна подкрепа.
Ето какво казва Ралица за АНКЕТАТА:
✅ Тази анкета е анонимна и отговорите от нея ще бъдат много полезни за създаването на сайт, който ще събира на едно място цялата информация за възможностите за подкрепа (финансова, материална и личностна) на деца и младежи с един родител или без родители, оставени на грижите на роднини, и такива отрастващи/отраснали в институция (ЦНСТ - Център за настаняване от семеен тип).
👉 Анкетата може да бъде попълнена от децата, учениците, студентите, преживелия родител или настойник/попечител на детето/младежа.
Моля попълнете: ТУК

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева