Новини

Одобрени кандидати за II кръг

vtori etapБлагодарим на всички ученици и студенти, които кандидатстваха в конкурса за стипендии "Постигам по-висок успех", обявен за I и II учебен срок за учебната 2021/2022 година!

Подкрепа в каузата - сърце и средства за успешни ученици, лишени от родителски грижи, получихме от: Euroins Bulgaria. Благодарим!

Тук обявяваме имената на одобрените кандидати, с които ще бъде проведено интервю - събеседване, което представлява втори етап на конкурса.

До втори кръг на конкурса преминават:

Ученици:

Веселина Иванова (Монтана)

Георги Колев (Пловдив)

Гюлфера Яшарова (Силистра)

Елена Веселинова (София)

Илияна Маламова (Велико Търново)

Илияна Илиева (Шумен)

Красимир Илчев (Нова Загора)

Минка Кирилова (Елхово)

Красимир Нешев (Русе)

Студенти:

Георги Стефанов (София)

Ивелин Илчев (София)

Надежда Стефанова (София)

Сияна Йорданова (Варна)

Сони Хиеус Ле (Пловдив)

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева