Отчети

Запознайте се с докладите за дейността на Фондация "Благотворител"

Отчет 2017

Изтеглете файла

Отчет 2016

Изтеглете файла

Отчет 2015

Изтеглете файла

Отчет 2014

Изтеглете файла

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева