Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата.
Затова насърчаваме тяхното уникално развитие и реализация.

Последни новини

mb 2023 640x480pxl buttonДнес поставяме старт на Национален конкурс "Млад Благотворител" за реализиране на благотворителни проекти през 2023

...

ЖУРИДнес имаме удоволствието да обявим имената на стипендиантите ни след като на 14.10.2022 г. проведохме събеседване с всеки един кандидат.

По време на

...

2 ри етап стипендианти сайтВ началото на всяка учебна година фондация Благотворител  избира с конкурс своите стипендианти в програма

...

Утре - 5-ти октомври, е последният ден, в който успешни ученици и студенти, лишени от родителски грижи могат да кандидатстват в стипендиантската

...

Социална и професионална адаптация

single image

Социална и професионална адаптация предоставя възможности за професионална квалификация,  на младежи в неравностойно положение.

Постигам по-висок успех

single image

Постигам по-висок успех насърчава с месечни стипендии за успех над 5.00  ученици от 8-и до 12-и клас и успех над 4.50 студенти, лишени от родителски грижи.

Проект "Млад Благотворител"

single image

Конкурс, който дава възможност на ученици от 8 клас до 12 клас да създават проекти с благотворителни каузи и с подкрепа на фондацията да ги реализират.

Програма "Добродетели"

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева