К О Н К У Р С
 
на ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ
 
за безплатна професионална и кандидатстудентска подготовка
 
Какви курсове може да изберете?
  • езикови, кандидатстудентски, шофьорски /заплаща се част от курса/, готварски, сладкарски, сервитьорски, строителни, козметични, за масаж и др. Допустимата цена на курс, която бихме заплатили е 450 лв.
Кой може да кандидатства?
  • лишени от родителски грижи или настанени в приемни семейства младежи от 17 до 20 г., мотивирани да се развиват. 
Как да кандидатствате? 
краен срок за кандидатстване 30.09.2017 г.

за допълнителни въпроси се свържете с нас на office@blagotvoritel.org или 0885414038