Социална и професионална адаптация
Постигам по-висок успех
В мрежа
Опознавам себе си
Търся работа

Сътворявам живота си
Създаване на комплекс за социални услуги в община Брацигово
Мога. Наравно с всички
Създаване на център за подкрепа на трудовата реализация

Добродетели 

 

 

Социална и професионална адаптация

 

В края на 2004 г. фондация "Благотворител" създаде своя първи пилотен проект. Вниманието бе фокусирано към деца, лишени от родителски грижи, които живеят и се възпитават в социални домове. В 60 заведения из цялата страна по данни на ДАЗД израстват 4717 деца на възраст между 7 и 18 години, откъснати от външната среда, с по-ниско самочувствие и вяра във възможностите си. Това е пречка за тях да изявят действителните си способности и да се приспособят пълноценно към живота извън институцията.

Фондация "Благотворител" избра да подпомага навършващите 18 години младежи в преходния момент от техния живот. Така бе създаден проектът "Социална и професионална адаптация". Основната му цел е да съдейства за интеграцията на пълнолетните, които са на прага на своя самостоятелен живот, като им предостави повече възможности за бъдеща професионална реализация. Проектът предлага на младите хора от домовете да усвоят нови познания и умения в различни курсове според техните желания и интереси: строителни, шофьорски, готварски, сладкарски, сервитьорски, козметични, за масаж, за маникюр. Hякои младежи предпочитат езикови, компютърни и кандидатстудентски курсове. Въздействието на курсовете беше видимо за всички: участниците осъществиха контакти с хора със сродни интереси; опознаха нова среда; срещнаха се с различни гледни точки и отношение към живота. Дипломите, получени след обучението, значително допринесоха за повишаване на самочувствието и увереността на участниците и им помогнаха да намерят подходяща работа.

Чрез проекта фондацията окуражи и останалите деца в дома да повярват в собствените си сили въпреки трудностите и неблагоприятните условия, в които израстват.

Участници в проекта

Светлана

Мечтая да продължа своето
образование и някой ден да работя като счетоводител, а защо не като козметик в собствено студио. Вашата подкрепа е една възможност за нас да продължим напред.

Станислав

За мен здравето е на първо място. Всичко останало се постига, стига да имаш амбиция, хъс и необходимите средства.

 

Стефан

Искам да постигна всичко,
което съм си поставил за цел в живота - както в личен, така и в професионален
план. Най-важно е да завърша успешно образованието си, да съм жив и здрав и да имам късмет.

Веселин

Трябва да учиш, да знаеш, да можеш, непрекъснато да се доказваш. Добрият ни живот е невъзможен без знания и стремежи.

 

 

Радослав

Искам да вярвам, че мога, но ми е трудно. Фактът, че съм сам, ме травматизира.

Велизар
Ще трябва да се грижа сам за себе си, а не съм готов за това. Надявам се професията, която ще усвоя в курса да ми подсигури работа и препитание.

 

 

Стефан

Искам да следвам целите и мечтите си - добра работа.
А имам ли я, ще имам и добро бъдеще.

Камелия

Искам да съм здрава и да завърша училище.

 

 

Радостина

За мен е важно успешно да завърша училище и да имам добра работа. И да
не се разделям с хората, които ми помагат.

Александър Мисля, че една професия в повече никога не е излишна, още повече когато я харесваш. Занимавам се със спорт и мечтая да завърша школата в Симеоново.

В проекта участват млади хора от домовете за деца "П. Р. Славейков", "Христо Ботев", "Асен Златаров", SOS Детски селища в София и деца от социално слаби семейства.

Резултати: до момента по проекта 86 млади хора завършиха професионално обучение, езикова или кандидатстудентска подготовка, част от тях намериха подходяща работа и се самоиздържат.

Постигам по-висок успех

Цел на проекта: да стимулира усилията и стремежа към знания на учениците от 8-и до 13-и клас в домовете в гр. София с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50. 

Период на изпълнение: от началото на 2005 г. - досега. 

Резултати: за 13 учебни срока са изплатени 162 стипендии - 71 за отличен успех, 79 за много добър и 12 на студенти първокурсници, повишена е мотивацията за постигане на по-висок успех.

В мрежа                     

                                             

                 

През 2005 г. фондацията създаде със свои средства първия компютърен и интернет клуб с 4 PC конфигурации в Дом за деца “П. Р.Славейков” в София. Така бе поставено началото на  проекта "В мрежа".

 

Цел: да се предостави възможност на израстващи без родителски грижи деца от 7 до 18 години да получат достъп до новите информационни технологии и Интернет, за да преодолеят социалната изолация, в която живеят.

 

Териториален обхват: организирани са 21 интернет клуба в домовете в София, Разлив, Долна баня, Брацигово, Исперих, Доганово, Благоевград, Якоруда, Пловдив, Стара Загора, Асеновград, Велинград и Нови хан.

 

Резултати: съобразно нуждите на всеки дом са доставени компютърни конфигурации и допълнително оборудване, компютрите са свързани в мрежа, изградени са интернет връзки, осигурява се редовна сервизна поддръжка, провежда се обучение на децата и на желаещите педагози за работа с основни компютърни програми.

 

Вече над 1400 деца имат достъп до Световната мрежа и могат да общуват помежду си чрез сайта на проекта www.vmreja.com

 

 

За да се направи максимално ефективна поддръжката на компютрите, от 2010 г. Управителният съвет на фондацията избра 13 от домовете, чиито администрации през годините доказаха своята ангажираност за съхранение на залите и предоставиха на децата постоянен достъп до тях.

Проектът получи одобрението на Министерството на образованието, младежта и науката и на Държавната агенция за закрила на децата, подкрепата на Българска асоциация за информационни технологии и на фирми, които дариха употрабявани компютри и монитори.  Голям успех за екипа и признание за значимостта на "В мрежа" бе дарението на Microsoft на   софтуерни продукти през април 2010 г.  Досега в 8 от домовете са инсталирани Office2003, Office 2007, Office 2010, Windows XP Professional.

 

  Опознавам себе си  

  

 

            

 

 

 

Цел на проекта: да осигури подкрепа на младежи, израстващи без родителски грижи, за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот чрез подходящ психологически тренинг.

 

 

Конкретни цели:

 • осигуряване на възможност за осъзнаване, анализ и разчупване на съществуващи предразсъдъци по отношение на собствената личност;
 • развитие на умения за справяне и усвояване на нови поведенчески модели;
 • създаване на предпоставки за повече активност при себеосъществяването.

Целева група: младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход на възраст между 16 и 18 години от домовете "П. Р. Славейков", "Христо Ботев" и "Асен Златаров" в София.

 

 

Начало: април 2007 г.

 

 

Развитие: проектът предстои да бъде изпълняван с нови групи участници от домовете в София,  Брацигово, Стара Загора, Доганово, Долна баня.

 

 

Търся работа

        

                                

 

 

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена професионална адаптация чрез изграждане на умения за активно поведение на пазара на труда.

 

 

Конкретни цели:

 • повишаване на познанията за същността на различни видове професии;
 • осъзнаване на личната отговорност в планирането на професионалния избор;
 • изграждане на умения за подготовка на документи за работа и за интервю с работодател.

Целева група: младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход на възраст между 16 и 18 години от домовете "П. Р. Славейков", "Христо Ботев" и "Асен Златаров" в София.

 

 

Начало: април 2007 г.

 

 

Развитие: проектът предстои да бъде изпълняван с нови групи участници от домовете в София, Брацигово, Стара Загора, Доганово, Долна баня.

 

Сътворявам живота си

 

 

 

     

 

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски  грижи младежи за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот. 

 

Конкретни цели:

 • усвояване на професионални знания и умения, които да съдействат за ефективна трудова реализация и успешна социална интеграция; 
 • осигуряване на възможност за осъзнаване, анализ и разчупване на основни вярвания и предразсъдъци по отношение на собствената личност и създаване на предпоставки за повече активност при себеосъществяването;
 • развитие на умения за справяне и усвояване на нови поведенчески модели за успешна интеграция в обществото;
 • изграждане на умения за самостоятелно търсене на подходяща работа;
 • създаване на портфолио с практически умения за писане на автобиография и мотивационно писмо и за адекватно поведение при интервю с работодател.

    

Целева група: 30 младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход на възраст 16-18 години от ДДЛРГ "Петко Р. Славейков", "Асен Златаров", Христо Ботев" и SOS Детски селища  в София и дом "Лудогорие" в Исперих.

 

Етапи: проектът постига поставените цели чрез 3 основни обучителни модула. "Опознавам себе си" е тридневен  психологически  тренинг за личностно развитие на младежите.  В "Моята професия" са включени дейности за професионалното развитие на младите хора с избор на подходящ професионален курс и провеждане на обучение. Успешно завършилите курсовете получават удостоверения, които дават безспорно предимство за намиране на подходяща работа. "Търся работа" е двудневно обучение  за изграждане на умения за активно поведение на пазара на труда.

 

Времетраене: проектът е с продължителност 8 месеца и се изпълнява от 01.10.2008 г. до 31.05.2009 г.

 

Финансиране: проектът е на обща стойност 27 055 лв.,  от които 25 701 лв. са държавно финансиране от Републиканския бюджет за 2008 г. по Постановление № 174 на Министерски съвет от 15 юли 2008 г.


 

Резултати: в рамките на проекта 30 млади хора от домовете за лишени от родителски грижи деца в София и Исперих преминаха професионална подготовка в следните курсове: шофьорски, готварски, сервитьорски, козметични, езикови, кандидатстудентски по математика и компютърна грамотност; придобиха умения за активно поведение на пазара на труда; определиха своите близки цели и конкретните стъпки за постигането им.

 

Създаване на комплекс за социални услуги в община Брацигово

 

 

 

Цел: Преструктуриране на специализираната институция ДДЛРГ „Ана Гиздова” в Комплекс за социални услуги за деца в риск и техните семейства в община Брацигово.

 

Специфични цели:

1. Създаване на условия за повишаване на уменията за самостоятелен живот на младежи и девойки, напускащи институцията, чрез предоставяне на услугата „Преходно жилище”.

 

2. Разработване и предоставяне на услугата „Дневен център” за превенция на деца в риск.

 

3. Разработване на услуги по реинтеграция за децата в ДДЛРГ „Ана Гиздова”.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Целеви групи:

 • деца и младежи, настанени в ДДЛРГ „Ана Гиздова” с дълъг институционален престой;
 • деца в риск от изоставяне и техните семейства на територията на община Брацигово.

Времетраене: проектът се изпълнява в рамките на една година от 01.12.2008 г. до 30.11.2009 г.

Партньори: фондация "Стъпка по стъпка" и сдружение "Обич за нашите деца".

Финансиране: проектът се финансира по  Програма  ФАР -  BG 2006/018-343.01.01-“Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

Резултати: ремонтирани и обзаведени са пространствата на дом „Ана Гиздова” за нуждите на услугите „Преходно жилище” за 12 младежи от 16 до 18 години и „Дневен център” за 10 деца в риск от община Брацигово. Сформирани и обучени са екипите от професионалисти за работа с деца и техните семейства. 13 младежи придобиха умения за самостоятелен живот, 11 преминаха професионални курсове – готварски и фризьорски. Повишено бе качеството на институционална грижа за 29 деца, от тях 4 бяха реинтегрирани, 2 осиновени, 13 настанени при по-добри условия.  

 

 

 

Мога. Наравно с всички

 

      

 

Цел на проекта: да предостави възможност за качествена социална интеграция на младежи, на които предстои да напуснат домовете за лишени от родителски грижи деца в гр. Стара Загора и в гр. Брацигово.

 

Целева група: младежи и девойки с различен социален статус и етническа принадлежност, живеещи в ДДЛРГ „Васил Петлешков” и „Ана Гиздова” в Брацигово, в „Българка”, „Мария Терезия” и „Теофано Попова” в Стара Загора.

 

Етапи: психологически тренинг, обучение за активно поведение на пазара на труда и обучение в професионални курсове по избор.

Резултати: от 50 младежи от домовете в Стара Загора и Брацигово, които се включиха в първите 2 етапа на проекта, 27 завършиха успешно професионални курсове – 19 готварски, 4 фризьорски, 3 за заварчици и 1 кандидатстудентски.

 

Финансиране: проектът е финансиран от VIVACOM и е изпълнен в сътрудничество с представители на Jobtiger.

 

 

Създаване на център за подкрепа на трудовата реализация

 

 

 

                                 

 

Цел на проекта: създаване на ново социално предприятие, което да подобри качеството на живот на лица от рисковите групи и да помогне за преодоляване на социалната им изолация.

 

Времетраене: проектът се изпълнява от 12.11. 2009  до 12.01. 2011.

 

Специфични цели: създаване на модел на социално предприятие; създаване на 4 работни защитени места за лица от уязвимите групи; създаване на център за подкрепа на лица от целевата група за преход към реалния пазар на труда.

 

Целева група: 30 представители на дълготрайни безработни от различни етнически групи, самотни родители, многодетни майки, лица с трайни увреждания, обект на социално подпомагане.

 

Дейности: свързани са с обучението на целевата група за предоставяне на услугата "Семеен помощник" за клиенти на социалното предприятие: обучение за активно поведение на пазара на труда, обучение за гледане на деца и на възрастни хора.
проектът се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., фондация "Благотворител" е партньор на водещата организация "Стъпка по стъпка".

 

 

 


Финансиране:

 

Добродетели

 

 

                             

 

Цел на проекта: да съдейства за нравственото и духовно образование на деца чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието.

Специфични цели:

       да обогати методическия опит на учители в детски градини за възпитаване на децата в общочовешки добродетели;

       да окуражи родителите да предават добродетелите на своите деца и да развиват способностите им, за да осъществят в живота си най-доброто от себе си;

       децата да се запознаят с основни добродетели, които да използват в ежедневието си и да общуват с езика на добродетелите.

 

Продължителност: Проектът е пилотен и се изпълнява в рамките на 9 месеца /01.10.2010 – 30.06.2011/ в 2 детски градини в София и 1 в Нови хан.

Целева група са 21 учители, които са отговорни за отглеждането и възпитанието на децата по време на техния престой в детските градини. Проектът ще окаже методическа подкрепа на учителите да намерят ефективен път към всяко дете, за да може то да прояви своите най-добри уникални качества.

Директни ползватели са 310 децата от 3 детски градини на възраст от 4 до 6 години и техните родители.

Очаквани резултати:

 • учителите да обогатят своя методически опит за преподаване на основни добродетели и да окуражават децата да ги използват в ежедневието;
 • децата да се запознаят с общочовешки добродетели, които да използват в ежедневието си и да общуват с езика на добродетелите;
 • родителите да съдействат за активното практикуване на добродетелите и да осъзнаят своята изключителна роля за личностното развитие на своите деца.

Финансиране:

Проект „Добродетели” се финансира от швейцарската фондация „ОАК”  и се изпълнява в сътрудничество в фондация "Обичай това дете".


ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НИ ДАВАТ СИЛА


„ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НИ ДАВАТ СИЛА”

 

Основна цел: Да се създаде устойчива подкрепа за нравственото и духовното развитие на деца и младежи.
Целеви групи: ученици от 4 до 11 клас в основни и средни училища. 

Продължителност: 10 месеца от 01.09.2015 г. до 30.06.2016 г. 

Териториален обхват: в проекта се включват 14 училища от гр. София и София област, Габрово и Велико Търново. 

Проектът предвижда подкрепа за съществуващи клубове по добродетели, създадени по предишни проекти на фондация „Благотворител” и създаване на нови клубове. 

Основни дейности:

Дейност 1 - Провеждане на конкурс за избор на 10 проектни предложения на училища – ще бъде проведен конкурс за подбор на 10 училищни проекти на училища, в които вече са създадени клубове по добродетели по предишни проекти на Фондацията.

За целта ще се изработи конкурсна процедура с ясни изисквания и критерии. 

Дейност 2 – Укрепване на избраните 10 клуба чрез провеждане на дейности в тях.

Всеки клуб провежда дейностите, заложени в проектното предложение, с което е кандидатствал в конкурса на фондация „Благотворител”. 

Допустими дейности са: подбор и обучение на ученици, които ще преподават добродетелите на съученици в часовете на класа; изготвяне на програма за преподаване през учебната година и създаване на организация за стартиране на преподаването; преподаване и начин на отчетност; организиране на работни срещи, кръгли маси, изложби, празници и други инициативи; включване на родители в различни дейности на клуба; обмяна на опит с други клубове. 

Дейност 3 – Обучение на 4 екипа за изграждане на нови клубове по добродетели в средни училища в Габрово и Велико Търново.

Дейността предвижда обучение на 20 ученици с цел бъдещо създаване на клубове по добродетели в 4 средни училища от Габрово и Велико Търново.

От всяко училище ще бъдат избрани на конкурсен принцип по петима участници на възраст 15-16 години. Важни показатели са комуникативност, информираност, авторитет сред съучениците, изявена нагласа към себепознание, готовност за работа за благото на общността. Ще се търсят тези, които имат желание да развиват своите личностни качества и да мотивират другите да променят нагласите си.

20 млади хора от целевата група ще преминат специализирано обучение за преподаване на общочовешки добродетели, за да предадат придобития опит на своите връстници. 

В обучението ще участват и четирима педагогически съветници, които ще повишат своя професионален опит и в рамките на 6 месеца ще координират и подкрепят младите хора в процеса на преподаване на добродетели в часовете на класа.

Преподаване на добродетели – връстници обучават връстници

 

От началото на ноември обучените младежи ще започнат да преподават на връстниците си минимум 12 добродетели в часовете на класа - 2 пъти месечно.

 

6. Очаквани резултати:

C  обновени 10 училищни клуба по добродетели;

C  създадени 4 нови клуба по добродетели;

C  минимум 100 ученици, преминали обучение за преподаване и практикуване на добродетели;

C  20 ученици и 4 педагози, преминали тридневно специализирано обучение;

C  проведени часове по добродетели и общоучилищни инициативи в 14 училища;

C  повече от 1500 ученици, участвали в часовете по добродетели;

C  обогатен професионален опит на учителските екипи за нравствено и духовно възпитание на децата;

C  подобрени взаимоотношения между съученици, ученици и учители в училищата.
 

Успешното реализиране на проекта ще съдейства на 14 училищни клуба по добродетели да укрепнат и да повишат ефективността на работата си. Членовете на клубовете ще подобрят уменията си да представят по достъпен и атрактивен начин общочовешките добродетели на съучениците си. За участниците в часовете заниманията с качествата на характера като честност, търпение, уважение, решителност, радост, любов, толерантност, чистота, смелост, щедрост…, могат да бъдат важни опорни точки, за да израстват уверени, състрадателни, отговорни хора.

 Проектът ще окуражи младите хора да повярват, че имат силата да променят своя живот и така да съдействат за промяна в обществото.