Повече от 30 души дават своето доверие на „Благотворител” и активно участват в изграждането на позитивна промяна в обществото.

 

Пенка Лазарова, председател на УС