Заедно можем повече

Инициатива за регулярно набиране на средства за каузите на Фондация "Благотворител"


Предлагаме Ви лесен и удобен начин да проявите добра воля и съпричастност, като подкрепите дейностите ни чрез директен дебит.

От 5 до 50 лв. месечно

Сумата, която можете да наредите, има фиксирани граници в рамките на тази инициатива.

Струва Ви се малко?

За една година това са от 60 до 600 лв., което приблизително се равнява на месечна стипендия за отличен успех или може да покрие цената на един професионален курс.

Да, дори с малка сума може да се постигне голяма промяна, когато е вложена разумно и от сърце.

Вашето участие би ни дало:

 • свидетелство за доверие и одобрение за работата на фондацията;
 • финансова устойчивост на дългосрочните ни проекти;
 • разширяване на нашия кръг от съмишленици.

Какво получавате Вие?

 • реализирате свои добри намерения, без да влагате усилия и време в това;
 • удовлетворението, че допринасяте за благосъстоянието на обществото;
 • признателността на хората, които сме подкрепили заедно;
 • възможността да споделите приноса си с ваши близки, колеги или бизнес партньори.
Какво е необходимо?
 • да посетите еднократно клон на Вашата банка;
 • да посочите Фондация „Благотворител” като получател в графа: „Съгласие за директен дебит”;
 • да определите сумата, която желаете да превеждате всеки месец;
 • ако желаете, да ни изпратите данните си, за да изготвим удостоверение за дарение и да сключим договор на office@blagotvoritel.org


Договорът за безвъзмездна помощ, който подписваме, за да скрепим официално партньорството ни: